Yahua תאורה 2016 הפרוייקט החדש הוביל אור החופה עבור חניון

החופה LED עבור חניוןהתקרהאורות, המחליף של רוב HIDאורות החנייה בחניון, המסחרי והעירוניהמוסךיישומים. לאחרונה בהצלחה סיימנו החופה LED חנייה במוסך אור המותקן ואישור של הלקוח. האור החופה להשתמש הקרי LED שבב, בהירות מאוד.

אנחנו מוכן לערוב ארוך 5 שנים אחריות. החופה באיכות גבוהה ומחיר זמן תוחלת חיים טוב LED אור היא הבחירה הטובה ביותר.