. יש לנו 20 שנה הכביש חוצות LED תאורה פרויקט ניסיון.